Tag Archives: khi khởi động

laptop kêu tut tut khi khởi động, lên hình window mới hết kêu

laptop kêu tut tut khi khởi động, lên hình window mới hết kêu có hai trường hợp kíc nguồn máy kêu tut tut, nhưng vẫn lên hình và khi lên hình hết kêu: trường hợp này phần lớn do kẹt bàn phím ( chập phím ), hai là lỗi pin cmos kíc nguồn máy kêu […]